1. Chủ tịch công đoàn: Đ/c Tô Minh Hải
  2. Phó chủ tịch công đoàn: Đ/c Nguyễn Vân Anh
  3. Ủy viên: Đ/c Chu Đức Thịnh
  4. Ủy viên: Đ/c Nguyễn Thu Thủy
  5. Ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Huế