Lưu luyến chia tay thầy giáo Nguyễn Văn Thắng về nghỉ hưu